Användarvillkor

Version 3, uppdaterad 7.7.2021

Vi på Bonusway strävar efter att erbjuda dig den bästa möjliga återbäringen (i form av bonus) på dina köp online. Därför har vi skapat en kort etikett som vi hoppas att alla våra användare kommer att följa – det gör det möjligt för oss att fortsätta erbjuda bra bonusar på inköp även i framtiden.

Bonusway etikett:

1. Att registrera sig och använda tjänsten är gratis och kommer alltid att vara det. Det finns inga dolda kostnader för användningen av Bonusway.
2. De bonusar du samlar godkänns när online-återförsäljaren har godkänt ditt köp. Om du returnerar produkter som köpts från en webbutik eller avbryter din beställning kommer du naturligtvis inte att erhålla några bonusar på dina inköp.
3. Vi betalar de bonusar som du har erhållet direkt till ditt bankkonto. Du kan be oss betala ut bonusar varje gång gränsvärdet uppnås.

Här är vår etikett med de viktigaste frågorna. Våra fullständiga villkor finns nedan.

Användaravtal

1. Introduktion

Denna överenskommelse är ett juridiskt dokument som bestämmer dina rättigheter och ansvar och rättigheter och ansvar för Bonusway (”vi”, ”oss” eller ”Bonusway”) relaterade till denna webbplats och tjänsten (”Bonusways tjänst”) som vi tillhandahåller genom det . Du måste läsa och förstå innehållet i detta avtal i sin helhet innan du kan registrera dig på Bonusways tjänst. Genom att registrera dig accepterar du att du, från det ögonblicket, sluter ett avtal med oss enligt villkoren i detta avtal. Du är medveten om att detta avtal kan ändras från tid till annan i enlighet med avsnitt 16 nedan. Personer som registrerar sig på Bonusways tjänst skapar samtidigt ett ”Användarnamn” och blir ”Användare”.

2. Bonusways tjänst

Bonusways tjänst gör det möjligt för ”Användare” att få återbäring från Annonsörer som en provision för vissa spårade köp som de har gjort från Annonsörerna. För att en Användare ska kunna få utbetalning från en Annonsör måste Annonsören bekräfta att användarens köp spåras, är äkta, inte falskt och framgångsrikt genomfört: dvs Användaren har betalat köpet till Annonsören och har fått inköpet och Användaren har inte lämnat in en reklamation om köpet till Annonsören under reklamationstiden. Det färdiga köpet som beskrivs ovan är en ”Transaktion som uppfyller kraven”. Ibland sker detta omedelbart. Oftast kommer online-återförsäljare att behandla köpetransaktioner först efter att returperioden för de produkter du köpt har upphört. Det kan vara upp till mer än 30 dagar. Dessutom måste Bonusway ha fått hela provisionen från Annonsören på en ”Transaktion som uppfyller kraven” för att Bonusway ska betala tillbaka till Användaren. Vi är dock inte ansvariga om återförsäljarens system inte rapporterar försäljningsdata till oss.

Definition – Återbäring (Cashback) är summan av pengar som användaren får efter att ha genomfört en ”transaktion som uppfyller kraven” genom Bonusway.

Definition – En spårad transaktion är t.ex. ett köp som har gjorts korrekt via Bonusway och som Annonsören har meddelat oss om. En spårad transaktion är en status där det ännu inte finns någon garanti för att användaren kommer att få betalt återbäring för nämnda transaktion.

3. Erhållande av Användarnamn

Du måste vara minst 16 år för att få ett Användarnamn. En person kan bara ha ett Användarnamn i Bonusways tjänst. Du kan vara en medborgare av vilket land som helst för att registrera dig på Bonusway. Men, om du är en Amerikansk medborgare, kan du inte registrera dig på Bonusway. Du måste registrera dig på Tjänsten genom att tillhandahålla korrekt och aktuell personlig information – inklusive ditt riktiga namn, adress och alla andra begärda uppgifter. Om du begärs ge dina bankkontouppgifter och annan information gällande kontot där du vill ta emot betalningar (din Betalningsmetod) och du tillhandahåller dem, måste du a) bekräfta att du har rätt till och kan lagligt använda den angivna betalningsmetoden, Och b) bekräfta att du önskar få återbäring specifikt via nämnda Betalningsmetod. Du måste hålla den här informationen uppdaterad med Användarnamnet. Observera att din Betalningsmetod (t.ex. ett svenskt bankkonto eller PayPal) kan innebära särskilda regler om max- och minsta betalningar som du kan få via den Betalningsmetoden.

Viktigt: Du måste alltid säkerställa att din e-postadress i Bonusways tjänst vid varje givet tillfälle är aktuell och att du kan använda den e-posten – vi skickar viktiga meddelanden till adressen. Om du ändrar din e-postadress måste du också ändra e-postadressen under ditt Användarnamn i Bonusways tjänst.

4. Återbäring (Cashback)

När en användare framgångsrikt har avslutat en ”Transaktion som uppfyller kraven” och efter att vi har mottagit den specifika motsvarande Återbäringen från Annonsören, överför vi Återbäringen till användaren via den Betalningsmetod som Användaren har valt. Beroende på Annonsören innehåller Återbäringen inte nödvändigtvis andelen av leveranskostnader eller mervärdesskatt för det köpta värdet. Bonusway ska alltid reservera rätten att bestämma hur mycket av Återbäringen som den tar emot från en Annonsör som den överför till Användaren. Återbäringen ägs fullt ut av Bonusway, och användaren har inga rättigheter till den förrän återbäringen har överförts till användarens bankkonto. Vi förbehåller oss rätten att samla in pengar som betalas till användarens bankkonto om vi upptäcker att användaren har överträtt denna överenskommelse. Observera att det finns många olika situationer där en transaktion i Annonsörens tjänst inte är en transaktion som uppfyller kraven eller inte ackumulerar någon Återbäring. Det finns olika situationer där Återbäringen inte betalas till Användaren, men förloras helt och oåterkalleligt till Bonusway. Detta är fallet när, till exempel:

 • a. En Återbäring som vi har mottagit från en Annonsör är inte relaterad till någon transaktion som uppfyller kraven eller ett Användarnamn (t.ex. i en situation där Användaren inte har loggat in på Bonusways Tjänst vid köpet).
 • b. Den transaktion som Återbäringen är relaterad till avbryts efter att den har genomförts (antingen inom ramen för rätten att returnera vissa inköp eller på annat sätt).
 • c. Återbäringe när för en användare eller ett användarnamn som:
  • a. har inaktiverats i enlighet med avsnitt 8 i detta avtal,
  • b. är relaterad till bedrägliga aktiviteter eller ett brott mot detta avtal på något sätt,
  • c. är i bruk eller används för att göra inköp på uppdrag av en annan individ eller till deras fördel,
  • d. Återbäringen är under ett Användarnamn eller ska tilldelas ett Användarnamn som inte har använts på mer än 12 månader.

4.1 Undersökningar
Användaren får endast bonus för att besvara en enkät om undersökningen har slutförts korrekt. Det är upp till undersökningspartnern att avgöra om undersökningen slutfördes korrekt.

5. Immateriell äganderätt

Genom att ladda ner eller inkludera material i Bonusways tjänst, ger Användaren följande:

 • a. Oss en icke-exklusiv licens (inklusive rätten att bevilja underlicenser) att använda, kopiera och distribuera det nämnda materialet via Bonusways Tjänst och alla andra interaktiva tjänster som vi eller personer som vi har underlicensierad använder för att producera Bonusways Tjänst (eller en service baserad på Bonusways tjänst), och
 • b. andra Användare (genom oss, baserat på ovanstående licens) en icke-exklusiv, personlig, icke-överlåtbar rättighet att visa relevant material.

Du uppskattar och förstår att allt innehåll, varumärkesrättigheter och annan eventuell immateriell äganderätt i och i samband med Bonusways tjänst (inklusive material till vars produktion Användare eller Annonsörer har bidragit) faller under vårt ägande eller är licensierat till oss. Det är lätt att kopiera material från webbplatser, men det betyder inte att det är lagligt. På grund av detta får ingen kopiera, dela, offentliggöra eller skapa en härledd tjänst av Bonusways tjänst eller något material som finns i Bonusways tjänst, såvida vi inte har lämnat tidigare, specifik, skriftlig auktorisation för att göra det.

6. Integritetspolicy

Vår integritetspolicy är en del av detta avtal och genom att du sluter detta avtal med oss, godkänner du samtidigt hur vi hanterar dina personuppgifter i enlighet med vår integritetspolicy. Eftersom internet är ett globalt informationsnät ber vi dig att beakta att tillagt innehåll på Bonusway kan vara synligt och tillgängligt för internetanvändare över hela världen.

Om du kopplar ditt Facebook-ID till ditt Bonusway-ID kommer Bonusway att få ditt namn, din e-postadress, kön, Facebook-profilbilden och annan information som du offentligt har delat i din Facebook-profil. Bonusway kommer inte att kunna få tillgång till information som du inte delar offentligt.

7. Vår roll

Bonusway är inte på något sätt involverad eller en del i några transaktioner med Annonsörer eller det är inte heller en återförsäljare eller en leverantör för produkter eller tjänster som Annonsörer erbjuder. På grund av detta gäller inget av de lagliga skyldigheter som gäller för återförsäljare av dessa produkter eller tjänster.

På grund av ovanstående kan vi inte påverka eller ta något ansvar för:

 • a. kvaliteten, säkerheten eller lagenligheten av tjänster eller produkter som tillhandahålls av Annonsörer, eller
 • b. om en Annonsör kan och kommer att leverera några tjänster eller produkter. Användare måste utöva minst lika mycket försiktighet när de genomför transaktioner med Annonsörer som de skulle utöva när de utför liknande transaktioner i en fysisk butik eller utanför internet. Du ska i den utsträckning som lagen tillåter bevilja oss, våra anställda och någon av våra andra samarbetspartners från allt ansvar som grundar sig på eller är kopplade till transaktioner med Annonsörer, inklusive (utan begränsningar) alla fordringar och klagomål relaterade till ouppfyllda eller uppfyllda transaktioner med Annonsörer eller tillhandahållande av varor eller tjänster för försäljning eller leverans och den realiserade försäljningen eller leveransen av varor eller tjänster i samband med transaktioner med Annonsörer.

8. Missbruk

Vi (Bonusway) reserverar den ensidiga rätten att frysa eller neka varje Användares tillträde till Bonusways Tjänst eller en del därav, om Användare eller Användarnamn enligt vår uppfattning strider mot någon del av detta Avtal. En enskild användares ID får endast användas för att göra inköp och genomföra andra transaktioner för den själva Användarens räkning och inte på uppdrag av eller till förmån för någon annan individ eller individer. Användare får inte göra eller försöka göra några transaktioner med någon Annonsör eller förvärva Återbäring genom att (a) tillhandahålla någon annan persons personuppgifter eller använda en betalningsmetod som de inte har rätt till, (b) bedra eller orättvist utnyttja Annonsörens utbud av erbjudanden , Eller (c) bryta mot alla villkor som Bonusway eller en Annonsör har ålagts på transaktionen i fråga. Varje Användare är skyldig att se till att innehållet som han eller hon har lagt till eller som är kopplad till hans / hennes ID:

 • a. inte är nedsättande, förolämpande eller kränkande int heller olämpligt eller hotande i naturen;
 • b. inte har för avsikt att eller inte kommer att orsaka onödig irritation, skada eller oro för någon individ;
 • c. inte innehåller ett datavirus, ett makrovirus, en trojansk häst, en mask eller något annat som är utformat för att störa, avbryta eller störa datorns normala operationer eller hemligt fånga, använda utan tillstånd eller ta i besittning av något system, data eller personuppgifter;
 • d. inte bryter mot eller strider mot tillämplig lag eller förordning (inklusive, men inte begränsat till, följande: konsumentskydd, postorder eller distansförsäljning, illojal konkurrens, diskriminering, felaktig marknadsföring, upphovsrätt, varumärke och integritet);
 • e. inte strider mot någon juridisk persons eller organisations rättigheter (inklusive alla rättigheter eller förväntningar som rör privatlivet);
 • f. när innehållet är eller utgör feedback till Annonsören, är det korrekt och rättvist; och
 • g. inte marknadsför någon vara eller tillgång.

Om du ser eller upplever något i Bonusways tjänst som verkar strida mot eller avviker från något av kraven ovan, ber vi dig att meddela oss.

Varje Användare är medveten om att vi har rätt, men inte skyldighet, att ta bort allt material som visas – baserat på information som vi har fått från tredje part eller andra Användare – strida mot detta Avtal.

9. Kontakta tredje part

Om någon kontaktar oss i samband med material eller transaktioner som på något sätt är kopplade till dig eller ditt Användarnamn, ska du godkänna följande med oss:

 • a. att du kommer att tillhandahålla all information och assistans som vi kan behöva för att kunna svara på kontakten i fråga; och
 • b. att du kommer att svara snabbt (inom en vecka) och noggrant på meddelandet, om vi beslutar att vidarebefordra kontakten med dig för att få ett svar från dig.

10. Ytterligare tjänster

Vi eller våra partners kan från tid till annan erbjuda nya eller extra tjänster via Bonusways Tjänst. Din användning av dessa tjänster kan vara föremål för ytterligare villkor och du måste acceptera dessa ytterligare villkor. Vi kommer att presentera dessa tilläggsvillkor i Bonusways Tjänst på ett lämpligt sätt som bestäms av oss när du godkänner att använda dessa tillägstjänster. Om du bryter mot de väsentliga tilläggsvillkoren för tilläggstjänsterna bryter du också detta Avtal.

Informationen från Bonusway kan innehålla information i form av reklam, alkohol, spel, rabatter och erbjudanden samt andra budskap som ryms inom Bonusways verksamhet.

11. Bonusway tjänsten verksamhet

Vi förbehåller oss alltid rätten att ta bort, redigera eller frysa delar av Bonusways Tjänst eller Bonusways Tjänst i sin helhet. Detta kan uppstå på grund av juridiska skäl som rör säkerhet eller tekniska eller kommersiella problem. Vi försöker, men lovar eller garanterar inte, att meddela förhandsanmälan 30 dagar före en sådan åtgärd, utom i situationer där tidigare åtgärder är nödvändiga av säkerhetsskäl eller på grund av tekniska svårigheter som annars skulle påverka Bonusways Tjänst. Bonusways Tjänst kan också vara otillgänglig från tid till annan så att den inte kan användas på grund av tekniska svårigheter i Bonusways Tänst eller på internet i allmänhet. Vi försöker dock lösa sådana svårigheter med rimlig skicklighet och noggrannhet, förutsatt att vi kan påverka dessa svårigheter. Vi ber dig dock att ta hänsyn till att vi inte garanterar kontinuerlig tillgång till Bonusways Tjänst eller tillgång till innehåll som visas där.

Trots det ovanstående försöker vi se till att eventuella planerade tillfällen när Bonusways Tjänst inte är tillgänglig och vi informerar dig om när du använder Bonusways Tjänst under det aktuella ögonblicket, hålls till ett minimum.

På grund av säkerhetsskäl och andra orsaker kan vi fråga dig om att ändra ditt lösenord eller annan information som krävs när du loggar in på Bonusways Tjänst. Vi begär dock aldrig ditt lösenord via e-post, telefon eller på annat sätt, förutom via vår webbsajt www.bonusway.se. Du är ensam ansvarig för att hålla ditt lösenord och alla andra möjliga autentiseringsuppgifter är konfidentiella.

12. Ansvar

 • a. Vi strävar efter att erbjuda Bonusways Tjänst med rimlig skicklighet och noggrannhet i syfte att uppfylla vår definition för Bonusways Tjänst, men vi kan inte och garanterar inte att Bonusways Tjänst uppfyller dina förväntningar eller krav.
 • b. Bonusway är endast ansvarig i den utsträckning som anges i detta Avtal, men det ska inte på något sätt ha något annat åtagande, skyldighet eller ansvar kontraktsmässigt, i samband med skada (inklusive försumlighet, åsidosättande av laglig skyldighet eller annan skada) eller annat.
 • c. Bonusway är inte ansvarig för personskada eller död som är resultatet av vår oaktsamhet.
 • d. Ta alltid hänsyn till begränsningarna i avsnitt e. nedan, Bonusway skall endast vara ansvarig för direkt förlust eller kontraktlig skada, i skadeståndsanspråk (inklusive oaktsamhet, brott mot rättslig skyldighet eller annan skada) eller på annat sätt, och när dessa är ett resultat av åtgärderna eller brist på åtgärder av Bonusway, dess anställda, representanter eller underleverantörer. Bonusways kombinerade ansvar i en sammanhängande 12-månaders period, den första som anses börja på den dag då du förvärvat ditt Användarnamn, ska begränsas till högst summan som överförts till Användaren som återbäring för den 12-månaders perioden.
 • e. Vi kommer inte att vara ansvarig för dig eller någon annan juridisk person kontraktsmässigt, relaterad till skada (inklusive oaktsamhet, brott mot rättslig skyldighet eller annan skada) eller annat:
  • a. för eventuella förluster av inkomst eller verksamhet, förluster, förlust av förväntade besparingar eller en minskning av vinsten, eller
  • b. eventuella indirekta, specifika skador eller följdskador, kostnader för skador eller skadeståndsanspråk, även om dessa påståenden är ett resultat av eller uppstår vid ett misslyckande med att tillhandahålla Bonusways Tjänst eller levererar det sent, ett misslyckande att i övrigt följa detta Avtal eller på annat sätt.
  • c. Utöver vad som uttryckligen har angivits på annat håll i detta Avtal är alla förslag, garantier, villkor och andra förordningar (både uttryckliga och implicita härrörande från lag, handlingar eller annat) separat exkluderade från detta Avtal, utom i fall av bedrägeri eller när lagen inte tillåter en sådan uteslutning.
  • d. För tydlighetens skull är Bonusway inte ansvarig för dig eller någon annan person med avseende på innehåll som Användare har producerat eller bidragit till, relaterat till transaktioner (eller icke-transaktioner) med Annonsörer eller relaterad till någon aktivitet eller kontakt angående sådant innehåll eller transaktioner.
  • e. Villkoren i detta avsnitt 12 gäller även om detta avtal annars upphör eller avslutas.

13. Kompensationer

Du skall ersätta Bonusway mot alla skulder, ersättningskrav och kostnader som kan orsakas av eller är kopplade till (a) brott mot detta Avtal av dig eller via ditt Användarnamn eller (b) en transaktion med en Annonsör.

14. Överlåta

Vi reserverar den ensidiga rätten att överföra detta Avtal helt eller delvis till en tredje part och att införa eller tilldela en underleverantör några eller alla våra rättigheter och skyldigheter som omfattas av detta Avtal. Vi kan också överlåta Avtalet så att de garantier som ges till dig enligt detta Avtal kan minskas. Du får inte överföra eller avsluta detta Avtal eller överföra några av dina rättigheter eller skydigheter enligt detta Avtal till en underleverantör utan skriftligt tillstånd från Bonusway.

15. Uppsägning

Användaren kan när som helst säga upp användningen av Bonusways Tjänst. Bonusway kan när som helst säga upp detta Avtal ensidigt om det konstateras att användaren beter sig på något sätt eller i någon utsträckning mot Bonusways verksamhet eller andra intressen. Uppsägning ska träda i kraft omedelbart, och Användaren kommer i så fall att förlora eventuell återbäring, som han / hon kan ha ackumulerat under hans / hennes Användarnamn, oåterkalleligt och fullständigt till Bonusway. I så fall har Bonusway också rätt att förhindra att Användaren loggar in på Bonusways Tjänst i framtiden.

16. Hela Avtalet

Syftet med detta Avtal är att innehålla hela ditt avtal med oss angående Bonusways Tjänst; vi tycker att det är rättvist och rimligt. Det skall ersätta alla tidigare avtal och överenskommelser med dig relaterade till Bonusways Tjänst, med undantag för eventuella bedrägerier som du kan ha begått eller oärlig information som du kan har försett.

17. Förändringar i detta Avtal

Vi förbehåller oss rätten att förändra detta Avtal och förevisa en ny version av detta avtal i Tjänsten Bonusways räkning. När förändringar i Avtalet sker kommer vi att publicera en ny version av avtalet på Tjänsten Bonusways hemsida och den nya versionen av dessa villkor och regleringar kommer att träda i kraft omedelbart och därefter att reglera Bonusway som tjänst och ditt förhållande med oss.

 • a. Ifall någon av the förändringar som skett gjorts för de operativa delarna av detta Avtal och kan påverka dig negativt, har du tre kalenderdagar från ikraftträdandet av den nya förändringen på dig att reagera: ifall du inte vill vara föremål för det nya Avtalet, bör du meddela oss om detta under dessa tre kalenderdagar och efterföljande till detta bör du avsluta användningen av Bonusways Tjänst totalt.
 • b. Ifall de förändringar som trätt i kraft inte gäller de operativa delarna av detta Avtal eller inte påverkar dig negativt (inkluderande, utan begränsningar, förändringar i kontaktinformation eller redigeringssektioner färdigt inkluderat i detta Avtal) skall förändringarna alltid träda i kraft omedelbart då den nya versionen läggs till webbplatsen (eller i ett senare skede, vilket vi kan stadga i den nya versionen av Avtalet).

18. Allmänt

I det fallet att inga delar av detta Avtal inte anses vara lagligt gällande eller tillämpande, skall detta Avtal hållas i kraft och tillämpat. Du och Bonusway är självständiga enheter och meningen med detta Avtal är inte att fastställa och fastställer inte någon sorts representation, partnerskap, förenat företag eller arbetstagar-arbetsgivarrelation mellan parterna. Ifall vi i en specifik situation inte svarar eller reagerar på något vis med tanke på dina eller på någon annans överträdelser till kontraktet, hindrar detta inte vår rätt till att agera med syfte på följder eller likadana överträdelser i framtiden.

19. Tillämplig lag

 • a. Detta avtal och vår relation till dig och till alla Användare skall vara föremål för Finsk lag.
 • b. Du och vi skall båda vara föremål för den kompetenta rättsliga auktoriteten Finland med tanke på dispyter uppkomna fram från detta Avtal.

20. Lagring av detta Avtal

Vi arkiverar inte skilt individuella Avtal som fastställs då Användare registrerar sig på Bonusways Tjänst. Du kan läsa avtalet på adressen www.bonusway.se. Vi rekommenderar dig att göra en permanent kopia av detta Avtal genom att printa och/eller spara en nedladdad kopia på din dator. Avtalet existerar endast på Svenska.

21. Remarketing

Kolla in vår integritetspolicy

22. Integritetspolicy

Kolla in vår integritetspolicy här.

23. Påminnelseverktyg

Bonusway erbjuder ett påminnelseverktyg för de mest populära webbläsarna. Verktyget gör det lättare att samla ihop bonusar genom att påminna användaren om bonusarna på webbutikens hemsida. Ifall användaren klickar sig till en webbutik via en webbläsares påminnelseverktyg, kommer användaren att skickas vidare till annonsörens webbsida. Då användaren klickar på länken, kommer en cookie att läggas till webbläsaren för att möjliggöra samlandet av bonusar.

Kontaktinformation

Vi är Bonusway Oy och vår address för kommunikation och förfrågningar är tjänsten Bonusway och e-postadressen info@bonusway.se. Vi ber dig notera att allt kontakttagande (inklusive officiella aviseringar) som faller under detta Avtal måste skickas och mottas per e-post. För detta syfte, måste du skicka ditt meddelande via vårt frågeformulär eller till adressen info@bonusway.se, varefter vi skickar vårt meddelande till dig till den e-postadressen som du indikerat att du använder då du registrerat dig som en Användare och som du möjligtvis kan ha redigerat efter detta genom att ändra informationen under ditt Användarnamn.